Tehnički pregled “Stig centar” Malo Crniće

Zakažite tehnički pregled

Šta su vanredni i kontrolni tehnički pregled?

 Vrši se obično na zahtev saobraćajne policije. Vanredni u slučaju saobraćajne nesreće, a kontrolni ako saobraćajac posumnja da je vozilo neispravno.

Kada je potreban tehnički pregled?

Redovan godišnji tehnički pregled moguć je najviše 30 dana pre isteka važenja registracije, odnosno datuma na registracionoj nalepnici.